"U Urbánků"

28.05.2014 00:00

Firma Stavby IS, s.r.o. z Plesné provedla na vlastní náklady rekostrukci téměř zaniklé kyselky "U Urbánků" . V místě nalezeného původního vývěru byl na štěrkové lože usazen nový, 3 m hluboký jímací objekt DN 1000, který byl utěsněn nepropustným jílem. Poté bylo zhotoveno 12 m dlouhé svodné potrubí, které ústí do výpustního objektu postaveného ze žulového kamene z kamenolomu Tis u Blatna. Nakonec byly provedeny teréní úpravy, plocha oseta travou a jímací objek vydesinfikován. Následně byl odebrán vzorek vody na rozbor do laboratoře Správy přírodních léčivých zdrojů a balneoprovozů ve Františkových Lázních.

CO2    =  1125 mg/l  -  podle této hodnoty  se může voda považovat za minerálku

pH = 4,80

konduktivita = 222 uS/cm

odparek  = 158 mg/l

HCO3    =    48,8 mg/l

Cl          =   14,2 mg/l

SO4       =   32,1mg/l

Mg         =    7,3 mg/l

Ca          =   12,0 mg/l

NO3        =    0,75 mg/l

NO2        =   0,005 mg/l

Kontakt

Stavby IS, s.r.o.

horcicka@stavby-is.cz

Vrázova 10
Cheb 350 02

+420 724 160 116

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.Stavby-IS

Tvorba www stránek zdarmaWebnode