Tlaková kanalizace a čerpací stanice v Plesné

16.10.2008 17:41

 

Již v měsíci srpnu začela stavba splaškové tlakové kanalizace PEHD DN 100 v celkové délce 1170 m. Současně dojde k demolici již  nefunkční stávající štěrbinové čističky a nahrazení čerpacími stanicemi. Ty odvedou odpadní vodu, která byla doposud vypouštěna do místních vodotečí na městkou čistírnu. Čerpací stanice budou zhotoveny z betonových kruhových nádrží o průměru 2,5m, výšce 6m, každá osazena dvěma čerpadly. Předčištění zajistí šroubové česle a lapák písku. Věškeré udaje o provozu budou přenášeny na dispečink budoucího provozovatele.

 

 

Kontakt

Stavby IS, s.r.o.

horcicka@stavby-is.cz

Vrázova 10
Cheb 350 02

+420 724 160 116

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.Stavby-IS

Tvorba www stránek zdarmaWebnode