Archiv článků

28.05.2014 00:00

"U Urbánků"

Firma Stavby IS, s.r.o. z Plesné provedla na vlastní náklady rekostrukci téměř zaniklé kyselky "U Urbánků" . V místě nalezeného původního vývěru byl na štěrkové lože usazen nový, 3 m hluboký jímací objekt DN 1000, který byl utěsněn nepropustným jílem. Poté bylo zhotoveno 12 m dlouhé svodné...
07.10.2012 00:00

Tři Sekery

V obci Tři Sekery jsme provedli stavební úpravy místní komunikace včetně zhotovení dešťové a splaškové kanalizace.
01.08.2011 00:00

Cheb - Švédský vrch - kanalizace

V roce 2011 jsme na stavbě " Cheb - Švédský vrch - kanalizace" stavěli kanalizaci  DN 500 v délce 215 m v mostním objektu. Kanalizační potrubí bylo v celé délce obetonováno a obloženo lomovým kamenem. Zároveň bylo provedeno vydláždění nátoku a odtoku z tunelu včetně stavby opěrné zdi.
21.08.2010 00:00

Plesná výstavba vodovodu a kanalizace

V letošní roce pokračuje v obci Plesná výstavba vodovodu a kanalizace II.etapa. Jedná se se stavbu nových vodovodních řadů v délce 5 145 m a kanalizačních řadů v délce 1 500 m. Součástí stavby je i čerpací stanice ČS 6, která bude přečerpávat odpadní vody z lokality Sibiř na městkou...
01.09.2009 00:00

Komunikace v Žírovicích

V srpnu 2009 jsme provedli rekonstrukci komunikace v obytné zóně v Žírovicích.
21.05.2009 09:44

Chodník v Chodově

Při výstavbě výrobní haly fi. Linkoln v Chodově jsme stavěli chodník pro pěší.    
10.03.2009 09:19

Odlučovač ropných látek

Na stavbě rychlostní komunikace R 6 - Nové Sedlo - Jenišov jsme prováděli stavbu odlučovačů ropných látek NEL II, NEL III, NEL IV.  
16.10.2008 17:41

Tlaková kanalizace a čerpací stanice v Plesné

  Již v měsíci srpnu začela stavba splaškové tlakové kanalizace PEHD DN 100 v celkové délce 1170 m. Současně dojde k demolici již  nefunkční stávající štěrbinové čističky a nahrazení čerpacími stanicemi. Ty odvedou odpadní vodu, která byla doposud vypouštěna do místních...
25.07.2008 00:00

Kanalizace Dolní Žandov

V průběhu výstavby splaškové kanalizace v obci Dolní Žandov jsme na stoce A narazili na velmi nesoudržné zeminy (tekuté písky). Společně s vysokou hladinou spodní vody, hloubkou výkopu cca 4m a blízkosti přilehlých nemovitostí představovaly tak velký problém, že již nešlo ve výkopových pracích a...
20.07.2008 00:00

Kanalizace Dolní Žandov

Z důvodu minimálního spádu potrubí DN 300 ( 4,7 promile) byla na stoce A osazena čtvercová proplachovací šachta vystrojená nerezovými vřetenovými šoupátky ERI 300 x 300, která bude budoucímu provozovateli sloužit, v případě potřeby, k propláchnutí tohoto úseku kanalizace.

Kontakt

Stavby IS, s.r.o.

horcicka@stavby-is.cz

Vrázova 10
Cheb 350 02

+420 724 160 116

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.Stavby-IS

Tvorba www stránek zdarmaWebnode